text.skipToContent text.skipToNavigation

Fyrkantstång Smitt S355J2G3

S355 är ett lågkolhaltigt konstruktionsstål med god svetsbarhet vilket innebär att stålet kan normalt svetsas utan förvärmning om inte detaljer är mycket stora. För smidda fyrkantstänger med sida 100 - 250 mm är kolekvivalenten som högst 0,52%. 

Stålet S355 i smitt utförande är standardiserat i SS-EN 10250 - 2. SS-beteckningen är 2172. Smålands stål föreskriver att Charpy-V slagsegheten skall vara minst 27 Joule vid -40°C medan leveransutförandet är normaliserat (+N). Stängerna är grovfrästa med tolerans +3/-0 mm per sida. Rakheten (pilhöjd) är bättre än 0,002 gånger stångens längd. 

Vid dragprovning är den minsta tillåtna sträckgränsen för S355 i form av fräst fyrkantstång 285 eller 275 N/mm2 (beroende på dimension) medan brottgräns ska ligga i intervallet 450 - 630 N/mm2 och förlängningen ska vara minst 17%. Enligt SS-EN 10250 - 2 tas provmaterial från ett läge halvvägs mellan ytan och centrum av stången. 

Om applikationen kräver en slitstark yta går S355 att såväl sätthärda som nitrerhärda med goda resultat. Dessutom kan hållfastheten höjas genom härdning och anlöpning men då fordras tillräckligt snabb kylning (i vatten eller polymert kylmedel) vid härdning. 

Välj variant

* Kvantitetstillägg tillkommer för mindre kvantiteter i varukorgen