text.skipToContent text.skipToNavigation

Rundstång Skalsvarvad SS 2244

2244M/42CrMoS4 är ett låglegerat (krom-molybden) seghärdningsstål med medel kolhalt. Stålet har M-behandlats för att uppnå förbättrad skärbarhet. I jämförelse med 2225M/25CrMo4 uppvisar 2244M/42CrMo4 högre hållfasthet för en viss stångdiameter samtidigt som en god kombination av hållfasthet/slagseghet kan uppnås i grövre dimensioner.

Vi har valt att lagerhålla stång som seghärdats för att uppfylla kraven avseende hårdhet och hållfasthet i den (utgången) svenska normen SS 2244. De mekaniska egenskaperna är likvärdiga med eller överträffar dem som föreskrivs för stål 42CrMoS4 i SS-EN ISO 683 - 2. I likhet med 42CrMo4 minskar den garanterade nivån för sträckgränsen, brottgränsen och hårdhet med ökande dimension även om nivåerna är fixerade inom bestämda diameterintervaller. Till skillnad från 42CrMo4 i SS-EN ISO 683 - 2 garanteras slagseghetsnivån till 27 J eller bättre vid -20°C. För fullständig information om de mekaniska egenskaperna som gäller för en given stångdimension se vår stålvalsguide eller databladet för 2244M/42CrMo4.

I vårt lagerprogram för 2244M är stång med diameter >20 mm skalsvarvad för det mesta men vissa grövre dimensioner är varmvalsade. Mindre dimensioner 10 - 20 mm är kalldragna och då omfattas av standarden SS-EN 10277 - 5 där de relevanta utförandena är ”+QT” (seghärdad) och ”+C” (kalldragen). Diametertoleransen för kalldragen stång är h10 (ISO 286 - 2).

Svetsning av 2244M är normalt inte att rekommendera. Stålet går visserligen att svetsa men måste då förvärmas vid hög temperatur och detaljer ska helst återigen härdas och anlöpas efter svetsning. Maskinbearbetning av seghärdade stål anses allmänt som besvärlig men M-behandlingen av 2244M underlättar betydligt i detta avseende.

Om applikationen fordrar en slitstark yta lämpar sig 2244M väl för induktionshärdning och nitrering.

Välj variant

* Kvantitetstillägg tillkommer för mindre kvantiteter i varukorgen