text.skipToContent text.skipToNavigation

Rundstång Hardox 400/500

I hela världen är varumärket Hardox® synonymt med plåt som uppvisar utmärkt slitagemotstånd. Nu finns såväl Hardox 400 som Hardox 500 i form av rundstång med exakt samma förmånliga egenskaper som motsvarande produkt i form av plåt. Hardox lagerhålls i varmvalsad utförande. 

Kännetecknande för Hardox 400 är att det levereras härdat och anlöpt till mycket hög hållfasthet och hårdhet. Typiska nivåer är 1 350 N/mm2 för brottgräns och 400 HB för hårdhet. Kylning vid härdning har varit så pass effektiv att materialet i centrum av en stång har nästan samma hårdhet som i ytzonen. 

Trots den höga hållfastheten är stålet förhållandevis låglegerat vilket betyder att såväl skärbarhet som svetsbarhet är ändå bra. Kolekvivalenten (CEV) är 0,58% eller mindre. Dessutom när hänsyn tas till den höga hårdheten uppvisar Hardox mycket god slagseghet. 

Den höga hållfastheten av Hardox kan utnyttjas för att öka prestandan hos en konstruktion speciellt vad avser utmattningsmotståndet. Alternativt kan man sänka vikten med bibehållen prestanda. Goda utmattningsegenskaper främjas dessutom av stålens höga renhetsgrad, det vill säga låg halt av icke-metalliska inneslutningar, som uppnås tack vare noggrann processkontroll vid ståltillverkning. 

Hardox lämpar sig väl för ytbehandling genom nitrering som medför ett härdskikt med ännu högre hårdhet, låg friktion och viss beständighet mot korrosion. 

Välj variant

* Kvantitetstillägg tillkommer för mindre kvantiteter i varukorgen