text.skipToContent text.skipToNavigation

Rundstång Grovsvarvad 34CrNiMo6+QT

34CrNiMo6 är ett låglegerat (krom-nickel-molybden) seghärdningsstål med medel kolhalt. I jämförelse med CrMo-seghärdningsstål typ 25CrMo4 och 42CrMo4 uppvisar 34CrNiMo6 högre hållfasthet för en viss stångdiameter samtidigt som en mycket god kombination av hållfasthet/slagseghet kan uppnås i grövre dimensioner.

Grundstålet 34CrNiMo6 finns standardiserat i SS-EN ISO 683 - 2 men denna gäller enbart för varmvalsade dimensioner. För grova, smidda stänger tillämpas även SS-EN 10250 - 2. Materialet som lagerförs av Smålands stål har bättre hållfasthet och slagseghet än vad som stipuleras i den sistnämnda standarden. För fullständig information om de mekaniska egenskaperna som gäller för en given stångdimension se vår stålvalsguide eller databladet för 2541M/34CrNiMo6.

Vårt lagerprogram omfattar smidd rundstång av 34CrNiMo6 i grovsvarvad utförande. Diametertoleransen är då +3/-0 mm.

Svetsning av 34CrNiMo6 är normalt inte att rekommendera. Stålet går visserligen att svetsa men proceduren är både komplicerad och tidsödande samtidigt som detaljer ska helst återigen härdas och anlöpas efter svetsning. Maskinbearbetning av seghärdade stål anses allmänt som besvärlig och kräver kraftfulla maskiner. Även med sådana måste skärhastigheten begränsas.

Om applikationen fordrar en slitstark yta lämpar sig 34CrNiMo6 väl för induktionshärdning och nitrering.

Välj variant

* Kvantitetstillägg tillkommer för mindre kvantiteter i varukorgen