text.skipToContent text.skipToNavigation

Rostfri Rundstång Slipad EN 1.4301/4307

De austenitiska stålen med beteckning 1.4301 (SS 2333) och 1.4307 (SS 2352) utgör den absolut vanligaste typen av rostfritt och innehåller ca 18% krom och 9% nickel. Skillnaden mellan de två sorterna är att 1.4301 tillåts ha lite högre kolhalt än 1.4307 vilket har som konsekvens att 1.4301 uppvisar marginellt högre hållfasthet. I praktiken är dock skillnaden i kolhalt mellan 1.4301 och 1.4307 ofta av ringa betydelse. Om stålet ska svetsas bör 1.4307 ändå väljas eftersom 1.4301 kan annars uppvisa nedsatt korrosionsbeständighet i området intill svetsen.
I form av slipad rundstång är 1.4301/1.4307 standardiserat i SS-EN 10088-3. Standarden omfattar kallbearbetad rundstång med diameter t o m 250 mm men normalt är det enbart de mindre dimensionerna som finns tillgängliga i slipat utförande. Smålands ståls program omfattar stång med diameter t o m 50 mm.
Stålen 1.4301 och 1.4307 karakteriseras av god korrosionsmotstånd vid kontakt med vanligt, neutralt vatten såväl inomhus som utomhus. Beständigheten mot atmosfärisk korrosion är också god. Dessa stålsorter utgör dock ett mindre bra val om miljön är sur eller om den innehåller klorider. Då krävs stål med högre legeringsinnehåll.
Slipad stång av 1.4301 och 1.4307 har bra kallformbarhet och vid behov utomordentligt svetsbarhet. Austenitiska stål såsom 1.4301/1.4307 är allmänt besvärliga att maskinbearbeta men bearbetningen underlättas av för ändamålet anpassade verktyg. Om bearbetbarheten är av betydelse för applikation i fråga bör det svavellegerade austenitiska stålet 1.4305 övervägas.
Ytbeskaffenhet på slipad 1.4301/1.4307 i lager är 2G såsom den definieras i SS-EN 10088-3. Slipningen sker efter att den varmvalsade stången har glödgats och eventuellt betats samt förbearbetats genom dragning eller skalsvarvning. Ytfel är således borttagna. Diametertoleransen är h9 enligt ISO 286 - 2 som är en noll-minus-tolerans. Med andra ord är diametern marginellt mindre än den nominella. För övrigt har slipad rostfri stång god rakhet (pilhöjd som mest 0,001 x längden) och fina ytor Ra <1µm.

Välj variant

* Kvantitetstillägg tillkommer för mindre kvantiteter i varukorgen