text.skipToContent text.skipToNavigation

Rostfri Plåt Ytbehandlad EN 1.4016

Rostfri plåt i speciellt kallvalsat utförande används i många applikationer där materialet förväntas uppfylla en dekorativ eller hygienisk funktion (eller både och). Ferritiska stål kombinerar god korrosionsbeständighet med förhållandevis låg kostnad (inget eller mycket lite nickel) och används i många applikationer där utseendet är överordnat hållfastheten, t ex i vitvaror och köksutrustning. EN 1.4016 är ett ganska enkelt ferritiskt rostfritt stål som i grund är en järn-krom legering. Dock är kromhalten ungefär som i de austenitiska stålen 1.4301 och 1.4307 varför 1.4016 uppvisar så gott som samma korrosionsbeständighet, d v s bra i fuktiga miljöer utan syror eller klorider. 

I form av plåt är 1.4016 standardiserat i EN 10088-2. Kallvalsade plåttjocklekar t o m 8 mm omfattas av denna standard. 

Ferritiska stål typ 1.4016 har god formbarhet som är likvärdig austenitiska sorter med undantag av operationer som involverar omfattande sträckning. Tillverkning av ytbehandlade ferritiska stål avslutas oftast med ett mycket lätt kallvalsningssteg med syfte att undvika sträckmärken efter kallformning. 1.4016 har inte lika god svetsbarhet som austenitiska rostfria stål men svetsning av tunt gods brukar inte medför problem så länge värmetillförsel begränsas. 

Smålands ståls lagerprogram omfattar följande ytbehandlade produkter i kallvalsat stål typ 1.4016: 

  • plåt med ytfinish 2R (glödgad i skyddsgas med efterföljande lätt kallvalsning), 
  • mikrolonslipad plåt med mycket lågt Ra-värde. 

Den känsliga ytan av ytbehandlad rostfri plåt skyddas normalt med plast i form av följe eller film.

Välj variant

* Kvantitetstillägg tillkommer för mindre kvantiteter i varukorgen