text.skipToContent text.skipToNavigation

Rostfri Plåt EN 1.4162/LDX 2101

Smålands stål lagerhåller varmvalsad rostfri plåt (ytutförande 1D) i stålsorten LDX 2101 vars EN-beteckning är 1.4162. LDX 2101 är ett så kallat duplext rostfritt stål och som sådan består av en blandning av ungefär lika delar austenit och ferrit. Legeringsmässigt är kromhalten högre än i typiska austenitiska stålkvalitéer såsom EN 1.4301 eller 1.4307 men nickelhalten är mycket lägre. Till viss del har nickel ersatts av mangan och stålet innehåller dessutom mindre halter av molybden, koppar och kväve. Hållfastheten uttryckt som sträckgräns är ungefär fördubblad i jämförelse med de austenitiska ståltyperna 1.4301/4307, 1.4404 eller 1.4432/1.4436. Förutom hög hållfasthet erbjuder stålet en stabilare prisbild tack vare att nickelhalten år låg. 

I form av plåt är 1.4162 standardiserat i EN 10088-2. Varmvalsade plåttjocklekar t o m 10 mm omfattas av denna standard. 

Tack vare hög halt av krom i kombination med kväve överträffar LDX 2101 i fråga om korrosionsbeständighet vanliga austenitiska rostfria stål som 1.4301/1.4307. Dessutom dess duplex karaktär gör att stålet till skillnad från austenitiska sorter är mindre känslig för spänningskorrosion i miljöer med klorider. Den goda korrosionsbeständigheten i kombination med hög hållfasthet betyder att LDX 2101 är ett attraktivt alternativ för många lastbärande applikationer, i synnerhet inom transportsektorn och för byggnadsverk utomhus. 

LDX 2101 är lätt att svetsa och samma procedurer som för austenitiska stål kan tillämpas. Kallformbarheten är god men den högre hållfastheten medför att formningskraften blir förhöjd och återfjädringen större än för motsvarande dimension i ett austenitiskt stål. 

Välj variant

* Kvantitetstillägg tillkommer för mindre kvantiteter i varukorgen